Hoe komt een liefdadigheidsinstelling aan financiering?

Post in Blog, Charity, News, Post

Liefdadigheid is een woord met vele definities. Een van de meest voorkomende is ‘de daad van vriendelijkheid’. Het wordt beschouwd als de praktijk van het helpen van de armen en behoeftigen door het gebruik van financiële middelen. In deze wereld waar mensen de hoop hebben verloren, is liefdadigheid een manier om weer hoop te krijgen. Liefdadigheid gaat niet alleen over het weggeven van het geld. Liefdadigheid heeft alles te maken met het helpen van mensen die hulp het hardst nodig hebben.

Liefdadigheid is een manier om te zeggen: “Ik doneer.” Er zijn veel manieren om te doneren aan een goed doel, maar een van de meest effectieve manieren is door middel van particuliere stichtingen. Liefdadigheidsstichtingen werken ten behoeve van minder bedeelde mensen, zodat zij een beter leven kunnen hebben. Een liefdadigheidsstichting wordt meestal opgericht door vrijwilligersorganisaties. Het geld dat door deze liefdadigheidsorganisaties wordt gegenereerd, wordt gebruikt voor het uitvoeren van goede doelen, zoals het verstrekken van voedsel en gezondheidszorg, maar ook voor het onderwijs en de ondersteuning van minderbedeelden.

Liefdadigheidsstichtingen ontvangen informatie van non-profitorganisaties over de behoeften van haar achterban. Vervolgens verzamelen en evalueren ze deze informatie. Ze beslissen hoe ze hun middelen besteden. Om in aanmerking te komen voor een donatie van een particuliere stichting, moet een non-profitorganisatie aan bepaalde criteria voldoen. Deze normen staan ​​bekend als “key performance indicators” of KPI’s.

De criteria waaraan non-profitorganisaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage van particuliere stichtingen zijn te vinden op de website van de United States Conference of Churches (USCCB). Op deze website vindt u een lijst van non-profitorganisaties die subsidies hebben ontvangen van het USCCB. U kunt ook andere criteria vinden die worden toegepast om te bepalen of u in aanmerking komt. Een non-profitorganisatie die voedselhulp verleent, zou bijvoorbeeld aan de voorwaarden hebben voldaan om in aanmerking te komen voor een subsidie ​​van het USCCB. Deze organisaties zouden dan informatie verstrekken aan de USCCB over hoe hun programma werkt en welke soorten diensten ze leveren.

Liefdadigheidsinstellingen en andere organisaties die gekwalificeerd zijn om donaties van Amerikaanse burgers te ontvangen, moeten een aanvraag indienen om in aanmerking te komen. Formulier TK is het formulier dat de meeste non-profitorganisaties invullen. Deze applicatie is online beschikbaar. Non-profitorganisaties die zich willen aanmelden, kunnen eenvoudig zoeken naar de formulieren op de website van het USCCB. Non-profitorganisaties moeten echter weten dat het geld dat ze ontvangen rechtstreeks naar hun operationele budgetten gaat, zodat ze het geld mogelijk niet meteen kunnen uitgeven.

Liefdadigheidsstichtingen gebruiken ook een standaard set metrieken om te scoren hoe goed ze het publiek van dienst zijn. Charity Watch, een waakhondorganisatie zonder winstoogmerk, gebruikte een statistiek die de ‘charity watch-index’ wordt genoemd. Deze statistiek meet hoe goed de liefdadigheidsinstelling hun gemeenschap bedient via hun programma’s en hoe goed ze scoren in de beoordelingen die ze indienen bij de verschillende particuliere stichtingen en non-profitorganisaties. Liefdadigheidsstichtingen beschouwen goede doelen die hoog scoren in de liefdadigheidsindex als bovenaan hun lijst. Om in aanmerking te komen voor financiering van een particuliere stichting, moet een non-profitorganisatie zo hoog mogelijk scoren in de liefdadigheidsindex. Naast de Charity Foundation ontvangen non-profitorganisaties die als laagpresteerders worden beschouwd ook financiering van verschillende non-profitorganisaties.